Dragør Lokalarkiv
A-ZPrint sideMindre skriftStørre skriftKontaktIndexLæs op

Dragør i 1700-tallet

Dragør i 1700tallet - cover

Af Birte Hjorth

Dragør i 1700-tallet - et maritimt bysamfund er beretningen om Dragør og dragørerne i 1700-tallet - et århundrede, hvor byen udviklede sig fra at være en klynge småhuse til en driftig søfartsby, der tonnagemæssigt blev den største i landet næst efter hovedstaden.

Der redegøres for, hvorledes Store Nordiske Krig påvirkede befolkningen her. Dertil kom pestens hærgen i 1711. Sidenhen fulgte skibsfartens vækst og de omfattende arbejder med havnens udbygning. Endvidere diverse kontroverser med statslige myndigheder, væverlauget og skipperlauget i København foruden en lang række lokale trakasserier.

Byens styre lærte hurtigt at beklage sig til højere myndighed, så derfor er der gennem årene gået en strøm af skrivelser ind til amtmanden i København. Her giver dragørerne os med deres egne ord et indblik i dagliglivets vilkår.

På trods af at de væsentligste kilder til Dragørs 1700-tals historie brændte i 1821, har det derfor alligevel været muligt ved systematisk gennemgang af Københavns Amts store arkiv at give et nuanceret billede af byens liv i denne periode.

294 sider, illustreret
Bogen koster 150,00 kr.

Denne side er sidst opdateret: 26 | 03 | 2012
 
Søgning


Søg