Dragør Lokalarkiv
A-ZPrint sideMindre skriftStørre skriftKontaktIndexLæs op

Vartovslængen 8

Foto: Jørgen D. Petersen.


Matrikel nr. 45

Med hensyn til dette hus er der nogenlunde klarhed over, hvem beboerne har været.

Omkring 1700 var det skåningen Peder Engelsen fra Båstad, der boede her. Hustuen Bodil Pedersdatter supplerede mandens sparsomme indtægter ved at sidde og væve.

Efter Peder Engelsens død i 1706 giftede hun sig med Peder Truidsen fra Stettinstræde 4. Han døde under pesten tillige med hendes to småpiger.

Hendes tredie ægtemand, Mogens Svendsen, forsvandt under krigen. Først den fjerde ægtemand, Hans Jeppesen fra Tømmerup, overlevede hende. Ham gik det imidlertid meget ilde. I 1734 brækkede han sit ben, og efter at det var blevet savet af i København, døde han 9 dage senere. Han var da gift med en enke i Stettinstræde 6.

Huset gik siden over til sømand Christen Olsen Smed. Han var i 1732 blevet gift med Johanne Nielsdatter henne fra Hollandsfed.

Selv var han broder til smeden i Store Magleby, Gert Olsen Smed, og må så formodentlig - ligesom Gert - være født på Bornholm. Han var indrulleret matros og var så uheldig i 1759 at blive udkommanderet på fregatten "Møen" på dets ulykkessvangre togt til Vestindien, hvorfra han da heller ikke vendte hjem.

Johanne var død i 1747, og han havde året efter giftet sig med Marchen Nielsdatter fra den yderste ende af Strandstræde.

Denne Marchen giftede sig i 1762 med en skomager, der hed Ole Olsen, som skulle være død allerede omkring 1770. Han og Marchen fik en søn, som fik fornavnet Christian efter Marchens første ægtemand og efternavnet Olsen efter hendes anden mand. Senere fik han tilnavnet Smed efter sin hustru Else Peder Svendsen Smed, der også stammede fra smedefamilien i Store Magleby.

Marchen havde imidlertid mod på endnu et ægteskab og giftede sig med en enkemand, Arent Olsen, fra Strandstræde 24a.

På deres gamle dage flyttede parret hen i Deventergade til Marchens søn, ovennævnte Christian Olsen Smed og dennes familie.

Deres hus blev overtaget af havnevægter og senere byskriver Jens Isbrandtsen, som boede her til midten af 1800-tallet.

Engang i slutningen af 1870'erne blev Vartovslængen 8 overtaget af vævemester Fr. Heinze. For at få plads til sin store damaskvæv lod han huset ombygge og loftshøjden forøge.
Denne side er sidst opdateret: 03 | 01 | 2015
 
Søgning


Søg