Dragør Lokalarkiv
A-ZPrint sideMindre skriftStørre skriftKontaktIndexLæs op

Vartovslængen 4-6

Foto: Jørgen D. Petersen.


Matrikel nr. 43 og 44

Det er nok mest hensigtsmæssigt at behandle disse to huse samlet, fordi der er familieskab på begge sider af naboskellet, og kilderne her ikke flyder så rigeligt.

Her boede i 1600-tallet Per Olsen og hustru Bohle Nielsdatter. De var blevet gift i 1652 og har formodentlig boet her siden da. En del børn blev det da også til. Manden døde i 1698, men Bohle giftede sig ikke igen.

En januardag i 1689 kom en skånsk kvinde fra Kristianstad og tiggede om natlogi. Bohle lukkede hende ind. Hun hed Bente Truidsdatter. Næste dag fødte hun en lille pige, som blev døbt og fik navnet Karen. Som barnefader udlagde hun en bondekarl, som hun om sommeren havde tjent sammen med ved Kristianstad. Måske var det Bohles yngste datter, den 22-årige Karen, som her blev opkaldt.

Denne Karen Pedersdatter blev i 1694 gift med en sømand, Eric Olsen, og bosat i husets anden ende.

Karen og Eric fik sønnen Ole og datteren Nele. Pesten i 1711 tog Karen, men da var Eric allerede død - også mormoderen inde ved siden af. De to halvstore forældreløse børn må være blevet boende i huset.

I 1722 blev Nele gift med sømanden Cornelis Asmussen, og dermed var hun kommet ind i en familie med hang til de våde varer. Cornelis og hans broder Mads blev i 1729 anklaget for fylderi og hærværk på kroen, mens deres lillebroder Dirch Asmussen, der var blevet lods, fik flere advarsler på grund af drukkenskab, så da han i 1764 satte et orlogsskib på grund, blev han fyret. Cornelis Asmussen havde forholdsvis nem adgang til at få stillet sin tørst, da han boede næsten dør om dør med huset Stettinstræde 13, hvor Pieter Strømberg i begyndelsen af 1720'erne holdt kro - eller snarere holdt smugkro.

Nele døde i 1732, men det ser ikke ud til, at Cornelis giftede sig igen. I 1743 blev han i anledning af en mobilisering udkommanderet på orlogsskibet "Svanen". Han blev da betegnet som halvbefaren. Mens han var om bord, købte han sig en ny hængekøje. Han døde 1745.

Sønnen Asmus blev i 1743 gift inde på Christianshavn med en pige her fra. Deres første barn, Cornelis, blev også født her, men senere slog parret sig ned i Dragør, formodentlig i Vartovslængen.

I 1753 blev Asmus skipper, idet han fik skøde på jagten "Emanuel" på 9 læster og en besætning på 2 mand og 1 dreng. Man kunne fristes til at tro, at han i 1753 har solgt sit barndomshjem og for pengene erhvervet skibet, for kort tid efter flyttede han til København, hvor han i 1754 og 1755 mødte op til den årlige session. Han vendte dog senere tilbage, for i 1760'erne mødte han frem til sessionerne i Dragør. Ved sessionen 1770 forlød det, at han var i Holland. Han skulle være død samme år. Den søn, Cornelis, der blev født på Christianshavn, blev senere skipper i København og lods i Køge.

I begyndelsen af 1750'erne kom der nye ejere. Husejerlisten fra 1759 melder, at der da var to ægtepar, som boede i Vartovslængen 4-6. Formodentlig i nr. 4 boede Niels Pedersen fra Kalundborg og hustru Johanne Jørgensdatter, der var her fra byen. Deres hus var på 3½ fag.

Niels omkom på fregatten "Møen"s famøse togt til Vestindien i 1759, hvorefter Johanne giftede sig igen og flyttede på et tidspunkt hen på Badstuevælen. Hvem der herefter har boet i huset de næste 15-17 år, har ikke kunnet klarlægges.

Derefter blev det skipper Peder Pedersen Bakker gift 1777 med Marie Elisabeth Hans Riber. De fik en del børn og afløstes i 1837 som husejere af sømand Peder Jansen Juncker, hvis familie boede her i resten af århundredet.

I nr. 6 boede Oude Jensdatter. Hun var en af flere skånske væverpiger, som i 1736 mærkede en snært af antisvedismen. Man så skævt til disse flittige piger, idet man frygtede, at de ville tage næringen fra dragørsømændenes koner og helt overtage væverierhvervet. Sagen tog dog senere en anden drejning og blev til en kontrovers mellem Dragørs vævere og Københavns Væverlav.

Oude blev gift i 1754, og dermed blev hun en "rigtig" sømandskone. Hendes mand, Jørgen Jensen Søeberg, var også skåning. Han havde i 1756 fået en benskade om bord på orlogsskibet "Hvide Ørn" og lå derefter 3 mdr. på kvæsthuset, hvorefter han blev slettet af hovedrullen. Herefter sejlede han som matros med forskellige dragørske skippere. I 1771 var han med Anders Cornelisen Kurvemagers jagt "Maria" i Assens, hvor han døde. Oude Jensdatter døde i 1784, 78 år gammel.

Herefter flyttede arbejdsmand Jens Andersen Dahlstrøm og hustru ind. Det var fremmede folk. Allerede i 1781 havde de betalt 2x3 rigsdaler. for byens rettigheder - taksten for udensogns folk, der ønskede at bosætte sig i Dragør. Det kunne tyde på, at de da har overtaget huset, mens Oude endnu levede. Omkring 1800 skulle de være flyttet ind til Sundbyvester.

Næste beboer var skrædder Niels Jacobsen Borg, som stammede fra Nørregade 6.

Han var i 1791 blevet gift med Johanne Cathrine Erichsdatter. De fik sønnerne Jens og Jan. Efter hendes død i 1821 giftede han sig kort efter med væverske Gerdte Anders Jensen Ostindienfarer, men det blev et kort ægteskab, da Niels døde 5 mdr. senere. Gerdte giftede sig derpå med en anden Skrædder - forretningen skulle jo gå videre. Han hed Mogens Pedersen Tinning og var fra Århus amt. I dette ægteskab fødtes sønnen Niels.

I 1855 blev huset overtaget af arbejdsmand Chr. Ludvig Borger fra København.
Denne side er sidst opdateret: 03 | 01 | 2015
 
Søgning


Søg