Dragør Lokalarkiv
A-ZPrint sideMindre skriftStørre skriftKontaktIndexLæs op

Priser

Dragør Lokalarkivs samlinger stilles til rådighed for offentligheden.

Benyttelse af arkivets samlinger er gratis, ligesom der normalt ikke opkræves vederlag for deltagelse i arkivets arrangementer og aktviteter.

Princippet for benyttelse af samlingerne er, at publikum som udgangspunkt selv bruger materialet på arkivets læsesal, efter at det er fundet frem af personalet. Vi yder naturligvis den fornødne vejledning efter princippet "hjælp til selvhjælp".

For visse ydelser fra Dragør Lokalarkiv opkræves betaling. Priserne og vilkårene fremgår af nedenstående.
OBS: Til nedenstående priser lægges 25% moms.


Foredrag, rundvisning m.m.
540 kr pr. time

Prisen gælder arrangementer hvortil der ikke er offentlig adgang.
Arrangementer for Dragør Kommunes skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign.
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag: 50%


Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger
375 kr pr. time

Arkivet yder almindeligvis vederlagsfri vejledning, herunder opslag, fremtagning af arkivalier m.m. Hovedreglen er, at undersøgelser under 30 minutter er en del af arkivets almindelige service, og derfor gratis. Hvis der ønskes bistand fra arkivets personale til særlige undersøgelser eller tidskrævende fremfinding af materiale i arkivet, betales der efter timeforbrug. Ved større opgaver kan der aftales en fast pris. Der opkræves betaling for mindst 30 minutters arbejde.


Levering af fotos m.m. fra arkivets samlinger til kommercielle formål
535 kr pr. stk.

Arkivet stiller kopier af fotos m.m. til rådighed til privat brug. Ønskes arkivets billeder brugt til kommercielle formål betales en afgift for benyttelsen pr. billede. Prisen dækker levering af en digital kopi samt retten til at anvende billedet til det ønskede formål. Billedet må ikke anvendes til andre formål, end der er betalt for.


Digitale kopier af fotos fra arkivets samlinger
1-10 digitale kopier: Gratis
10 digitale kopier og derover: 50 kr/stk.

Har arkivet ikke i forvejen digitale kopier af de billeder der ønske kopier af, digitaliseres op til 10 billeder uden beregning. For fremfinding og digitalisering af efterfølgende billeder, opkræves taksten for rekvirerede ydelser efter timeforbrug.
Arkivets billeder må kun digitaliseres på arkivets eget udstyr.
Fotografiske kopier kan leveres af ekstern fotograf efter regning.


Levering af billedfiler på lagermedie
50 kr pr CD-R

Kopier kan ikke leveres på eksterne lagermedier der tilsluttes arkivets computere.


Fotokopier/print
1-10 kopier: Gratis
10 kopier og derover: 2,00 kr/stk.

Udskrifter af fotos, der i forvejen er digitaliserede, regnes som fotokopier.
1-10 kopier: Gratis
10 kopier og derover: 2,00 kr/stk.


Udskrifter af arkivets slægtshistoriske database
Udskrifter tilsendt som email: Gratis.
Udskrifter på papir på samme vilkår som er gældende for fotokopier/print.

Oplysninger fra slægtsdatabasen må kun anvendes til personlig slægtsforskning.

Denne side er sidst opdateret: 07 | 04 | 2015
 
Søgning


Søg