Dragør Lokalarkiv
A-ZPrint sideMindre skriftStørre skriftKontaktIndexLæs op

Kampensgade 3

Kampensgade 3. Foto: Jørgen D. Petersen.


Huset var i mange år bopæl for et par af byens lodser. Det er bygget i 1859 af murermester J. C. Krause for lodsen Peder Henriksen Strømberg. Efter hans død blev huset overtaget af lodsen Hendrik Cornelius Steffensen.

Tidligere var indgangsdøren ud mod Strandlinien, men nu har huset indgang - og adresse - i den lille Kampensgade, der går til højre for ejendommen. Gaden er opkaldt efter én af de handelspladser, som lå her i middelalderen.

Købmænd fra den hollandske by Kampen havde ret til at handle i et bestemt område under datidens store sildemarkeder.

Læg mærke til, at gaden for hundrede år siden (billedet herunder) havde en åben rendesten, hvor vandet løb direkte ud på havnepladsen.


Kampensgade 3 ca. 1900. Foto tilhører Dragør Lokalarkiv.
Husets beboere i 1700- og 1800-tallet

Her boede i slutningen af 1600-tallet væver Peder Pedersen Tiemann og hustru Maritje Gerritsdatter med fire af deres voksne børn. Hvor tilnavnet "Tiemann" stammer fra, er det endnu ikke lykkedes at finde ud af.

I skattemandtallet fra 1705 forlød det, at Peder ikke mere vævede, "men så vidt han kan formedelst alderdom, søger sin næring på vandet".

I 1704 giftede en af sønnerne, Pieter Pedersen Tiemann, sig med en Store Magleby-pige og bosatte sig her hos forældrene. Moderen døde formodentlig af den sygdom, der florerede i efteråret 1710 i forbindelse med indkvarteringen her af de mange syge søfolk fra orlogsflåden, mens faderen bukkede under for pesten i 1711.

Han nåede dog lige tre måneder forinden i en alder af 75 år at gifte sig med den 21-årige Trein Jacobsdatter.

Trein giftede sig dog hurtigt igen og flyttede væk - hen på Kongevejen 16 med sin mere jævnaldrende nye ægtemand, Jan Hermansen, og dermed overlod hun huset til Peder Tiemanns børn.

En søn, Jan, giftede sig til Kongevejsgården og blev byens foged i en periode. Det er ham, der har lagt navn til Jan Tiemanns Plads.

Det blev efterhånden Pieter Pedersen Tiemanns to døtre, der overtog hver sin ende af ejendommen. De var gift med to skippere - Theis Passer bosat i den østlige ende, Kampensgade 3, og Jan Adriansen i den vestlige ende i Kampensgade 1/Strandstræde 6.

Skipper Theis Pietersen Passer havde en 19 læsters jagt "Tvende Søstre", med hvilken han fragtede brænde.

I 1749 tiltaltes han for nede ved Kalvehave hemmeligt ar have hjulpet en bondekarl til at undslippe fra det vordingborgske rytterdistrikt - det var jo i stavnsbåndets tid.

I august 1752 faldt han en nat over bord og druknede, uden at hans besætning observerede det. Det var, mens skibet lå for anker ud for Rygård Strand på Djursland for at indtage brænde. Måske har han fået overbalance, mens han var ude på dækket for at forrette sin natlige nødtørft. Hans svigersøn, Jacob Jansen Hermann, der var skibets styrmand, måtte sejle hjem til Dragør uden skipper.

Det blev Theis Passers anden svigersøn, skipper Lars Pietersen, som siden flyttede ind hos enken og senere overtog huset.

I 1760 søgte han om at måtte forlænge sin svigermors hus mod øst, samt - med senere bebyggelse for øje - at få bevilget en husplads ned mod stranden i forlængelse af genbohuset Kampensgade 4, dog således at der blev en kørevej imellem på ni alens bredde. Han fik tilladelse til begge dele, men planen om at bygge hus på havnepladsen fik han aldrig realiseret. Efter svigermors død i 1770 har der vel været plads nok i huset.

I nabohuset hos skipper Jan Adriansen - der altså var Theis Passers svoger og for øvrigt også lå for anker ved Rygård Strand den nat, da Theis druknede - havde man kun en søn, som allerede døde som 25-årig.

Det blev derfor en nevø til Jan Adriansen, Joen Pedersen, der overtog dette hus. Han var kongelig lods og havde både tilnavnet Skrædder (efter sin far) og Islænder. I 1801 var han på Middelhavet med et kongeligt fartøj.

Han var gift to gange – først med Grith Christian Wochmann og anden gang med Marchen Jan Sørensen.

Joen døde pludselig i juni 1809 på Prøvestens Batteri. Det blev en datter af hans første ægteskab, Zire Johnsdatter, der overtog huset.

Zire var i 1823 blevet gift med en enkemand, matros Anders Crillesen Clemme, søn af skibstømrer Crilles Andersen Clemme fra Strandgade 23.

Zire fik kun en datter, der allerede døde som 1½-årig.

Efter Zires død i 1827 giftede Anders sig med en 10 år ældre vævepige, Marchen Jan Hermann. De havde huset, indtil det i 1869 blev overtaget af skibstømrer Peter Olsen Jans.

I 1935 blev matrikel nr. 297a lagt til ejendommen.


Husets ejere fra i 1800- og 1900-tallet

 1844-1889 Lods Peter Hendriksen Strømberg
 1889-1921 Lods Hendrik Cornelius Steffensen
 1921-1926 Grosserer Ernst Meyer
 1926-1946 Fru Aase Steffensen
 1946- Frisørmester Edv. Johs. Schwartz

Kilde: Historiske huse i Dragør. 1979.
Denne side er sidst opdateret: 13 | 01 | 2013
 
Søgning


Søg